Dopłaty do Mieszkań dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku i umożliwia dofinansowanie wkładu własnego dla kupujących mieszkanie, czy dom jednorodzinny na kredyt nawet do 30 % wartości mieszkania.

Do skorzystania z programu należy spełnić odpowiednie warunki. Z dotacji może skorzystać zarówno osoba samotnie wychowująca dziecko, singiel , małżeństwo bezdzietne jak i małżeństwo z dziećmi. Nie można mieć przekroczonych 35 lat, w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego z małżonków, w przypadku trójki, czy więcej dzieci wiek nie stanowi już żadnej przeszkody. Przede wszystkim zakupywane mieszkanie należy nabyć na rynku pierwotnym  lub wtórnym w oparciu o kredyt hipoteczny. Kredyt zaciągnięty musi być na co najmniej 15 lat i musi obejmować co najmniej 50 % ceny zakupowanego mieszkania. Nabywca nie może być posiadaczem innego mieszkania, także w przeszłości, ale warunek ten nie dotyczy rodzin z trójką lub więcej dzieci. Bank w którym będziemy się starać o kredyt w ramach programu MdM sprawdzi też na bazie swoich wewnętrznych procedur naszą zdolność kredytową.

W ramach programu dofinansowaniu podlega:

 • dla singli lub osób samotnych wychowujących dzieci, dla rodzin z dwójką dzieci:  mieszkanie o powierzchni  do 75 m2,  dom jednorodzinny o powierzchni do 100 m2
 • dla rodzin z trójką dzieci: mieszkanie o powierzchni  do 85 m2, dom jednorodzinny o powierzchni do 110 m2

Dotacja nie będzie jednak w stosunku do całości zakupywanego mieszkania, czy domu, ale do 50 m2 lub 65 m2 w przypadku osób, czy rodzin z trójką dzieci. Dopłata liczona jest w odniesieniu do limitu cenowego określonego dla danej lokalizacji. Na jej wielkość ma wpływ zarówno region Polski  jak i fakt, czy kupowana inwestycja znajduje się na terenie miasta wojewódzkiego, czy w gminie sąsiadującej ze stolicą województwa, czy też w pozostałych gminach.

Jakie dopłaty są przyznawane:

 • dopłata do 50 m2 kupowanego mieszkania  lub 65 m2 w przypadku osób/rodzin z trojgiem dzieci
 • 10 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • 20 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dziecko
 • 30 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci
 • dodatkowe 5 proc. na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
 • dopłata liczona jest w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku, który przystąpił do programu. Do wniosku należy dołączyć:

 1. Pisemne oświadczenie o nieposiadaniu na własność mieszkania czy domu jednorodzinnego, wraz z oświadczeniem, że w momencie nabywania nowego mieszkania/domu sytuacja ta pozostanie bez zmiany. Nie dotyczy to rodzin/osób z trójką lub więcej dzieci.
 2. Pisemne zobowiązanie starających się o dofinansowanie do rozwiązania umowy najmu obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego, a także do zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nabywanego mieszkania, czy domu.
 3. Pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank może też zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów programu dotyczących  powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania/domu, czy ceny zakupu.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Przydatne linki:

Lista banków, które przystąpiły do programu jest na bieżąco aktualizowana na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kalkulator dopłaty MdM

Jakie pomieszczenia zaliczają się do powierzchni użytkowej w rozumieniu programu MdM

www.rodzina.gov.pl