ekoLOGICZNIE

W ostatnich latach, poruszając tematy budownictwa, coraz częściej mówi się o rozwiązaniach ekologicznych i energooszczędnych. Mimo, że może się tak wydawać, takie podejście, to nie tylko moda – zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska to wymogi prawne, które z roku na rok stają się coraz bardziej restrykcyjne. Na szczęście, rozwiązania takie stają się równocześnie coraz tańsze, a zastosowanie wielu z nich, pozwala na uzyskanie dofinansowania do budowy naszego wymarzonego domu.

Warto także wiedzieć, że budowa domu ekologicznego nie musi wiązać się automatycznie z zastosowaniem skomplikowanych i drogich instalacji, których koszty zwracają się po wielu latach. Już podczas wyboru projektu można zwrócić uwagę na pewne jego aspekty i wyeliminować cechy, które w znacznej mierze wpływają na niepotrzebne straty energii oraz podnoszą koszty eksploatacji.

Warunki, które powinien spełniać dom ekologiczny to:

 • zwarta bryła budynku – im bardziej skomplikowany rzut i im więcej załamań w elewacjach, tym większe straty ciepła (idealnym kształtem rzutu budynku pod kątem energooszczędności jest koło)
 • odpowiednie usytuowanie w stosunku do stron świata – koncentracja przeszkleń od strony południowej oraz ich minimalna ilość od strony północnej
 • zastosowanie elementów ocieniających od strony południowej zapobiegających przed przegrzewaniem budynku latem – np. w formie żaluzji, przesuwnych okiennic, paneli
 • zastosowanie stref buforowych ciepła – np. ogród zimowy od strony południowej
 • zastosowanie naturalnych osłon budynku od strony północnej w formie zieleni wysokiej
 • odpowiednia izolacja termiczna – chroni budynek zarówno przed przenikaniem zimna w zimie oraz przed przegrzewaniem w lecie
 • bardzo dobra izolacja termiczna okien i drzwi
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • maksymalizacja wykorzystania materiałów odnawialnych i biodegradowalnych – m.in. stali, drewna, wapna, pochodzenia roślinnego, gliny, materiałów z recyklingu
 • zastosowanie materiałów lokalnych – wspieranie okolicznych przedsiębiorców oraz oszczędność przy transporcie

rys.1 źródło: www.ekooszczedni.pl

Ekologiczne rozwiązania.

Materiały naturalne

Przy pierwszym zetknięciu się z budownictwem naturalnym termin ten brzmi abstrakcyjnie i wydaje się cofaniem się w rozwoju cywilizacji, lecz rozwiązania te są idealną odpowiedzią na negatywne w skutkach wznoszenie budynków z najbardziej popularnych materiałów budowlanych, takich jak beton, żelbet czy styropian. Proces ich produkcji wyraźnie pogarsza stan środowiska naturalnego (wysoki ślad węglowy, odpady produkcyjne,…), a obiekty z nich powstałe często wpływają źle na zdrowie ich użytkowników (zatrzymywanie promieniowania słonecznego, nieodpowiednia wentylacja, skażenie pleśniowe,…). W opozycji do wyżej wymienionych rozwiązań stoi wykorzystanie materiałów naturalnych, takich jak słoma, glina, drewno, które nie tylko nie degradują środowiska, ale także tworzą komfortowe warunki życia w tego typu budynkach. Możliwe rozwiązania w tym zakresie to:

 • Kostki słomy jako termoizolacja budynku – słoma oprócz bycia materiałem w 100% biodegradowalnym posiada wiele innych zalet jak wysoka izolacyjność termiczna oraz niska cena.
 • Tynki gliniane i wapienne – ich zalety to: różnorodność zastosowań, materiał tani i ogólnodostępny, ochrona przed grzybami i alergenami, korzystny klimat w pomieszczeniu.
 • Pokrycie dachowe w formie gontu lub strzechy.
 • Zielony dach – absorbuje do 50% wody opadowej, działa jak izolacja termiczna – chroni przed przegrzewaniem budynku, zwiększa powierzchnię czynną biologicznie działki.
 • Posadzki wewnętrzne w formie parkietów z desek naturalnych lub klepiska.
 • Elewacje z drewna.
 • Zielone ściany wewnątrz budynku, zielone elewacje – wpływają na poprawę mikroklimatu w pomieszczeniach oraz na jakość powietrza.

Rozwiązania dotyczące wody i ścieków

 • Oszczędzanie wody:
  – stosowanie perylatorów, ograniczników wypływu, reduktorów ciśnienia
  – wykorzystanie wody opadowej np. do podlewania  ogródka, dla celów gospodarczych
  – baterie jednouchwytowe – oszczędność wody do 30%
  – małe rezerwuary w toaletach – 6l zamiast 10l
  – instalacja dualna
 • Systemy ogrzewania wody:
  – pojemnościowy podgrzewacz połączony z instalacją cieczowych kolektorów słonecznych z rezerwowym źródłem ciepła w postaci grzałki   elektrycznej
  – centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym (rekuperatorem) wyposażona w pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła
 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków

rys.2 źródło: www.ekooszczedni.pl

Wentylacja

Polecanym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Jej głównymi zaletami są: wysoka efektywność energetyczna, pozytywny wpływ na stan jakości powietrza w pomieszczeniu, utrzymanie odpowiedniej wilgotności, czystości oraz temperatury powietrza.

Instalacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

 • Pompa ciepła – instalacja przekształcająca energię cieplną zgromadzoną w naturalnych źródłach niskotemperaturowych takich jak woda, powietrze czy ziemia w ciepło potrzebne do ogrzewania domu bądź przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to rozwiązanie idealne dla osób, które chcą postawić dom na działce niemającej podłączenia do sieci gazowej ani do miejskiej sieci ciepłowniczej. Najczęściej powiązana z gruntowym wymiennikiem ciepła.
 • Słoneczne systemy grzewcze (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne). Najbardziej popularne są słoneczne instalacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na tego typu instalację oraz skorzystania  z programu rządowego PROSUMENT.
 • Mini- i mikroelektrownie wiatrowe –  mogą być wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej w miejscach, gdzie zapotrzebowanie na nią jest niewielkie, a koszt podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wysoki.
 • Kotły na biomasę w instalacji grzewczej.

autor: Zuzanna Pastuszczak

Przydatne linki i strony:

Uwarunkowania formalno-prawne dla budownictwa naturalnego.

www.chronmyklimat.pl
www.dom-energooszczedny.info.pl
www.muratordom.pl
www.budynkipasywne.pl
www.biobudownictwo.org