Pozwolenie na budowę

Zmiana Prawa Budowlanego ze stycznia 2015 zniosła wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę dla budynków, które znacznie upraszając tę nowelizację, nie są uciążliwe dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy. Przeważająca większość sytuacji wymaga jednak pozwolenia. Usystematyzujmy zatem jakie dokumenty do rozpoczęcia budowy będą nam potrzebne.

1. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Decyzja o Warunkach zabudowy

Aby uzyskać Wypis z Planu musimy ustalić informacje dotyczące naszej działki takie jak: numer ewidencyjny, arkusz mapy, obręb (miejscowość)   i  adres. Powyższe dane  możemy uzyskać z dwóch podstawowych źródeł: z księgi wieczystej (o ile nieruchomość ją posiada) lub z Urzędu Gminy.

Po Wypis i Wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego, lub w razie jego braku Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (działki) kierujemy się do Wydziału Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy. Dokumenty te mogą zawierać szczegółowe informacje i wymagania dotyczące wyglądu domu, dachu, kąta nachylenia połaci, wysokości budynku, a nawet materiałów wykończeniowych i wielkości terenów zielonych. Dzięki nim dowiemy się dokładnie jaki dom możemy postawić na naszej działce, co będzie cenną wskazówką przy wyborze projektu.

Niektóre urzędy aby wydać Wypis i Wyrys żądają złożenia mapy sytuacyjnej wraz z wnioskiem o wypis. Mapa jest do kupienia w siedzibie urzędu: W Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów Urzędu gminnego, dzielnicowego lub miejskiego. Niektóre urzędy  załączają ją same ze zwiększoną opłatą. Wyciąg z mapy ewidencyjnej gruntów to zazwyczaj mapa w skali 1:1000.

Koszt wypisu to od 30 do 50 zł w zależności od ilości stron ( do 5 stron – 30zł, powyżej 5 stron – 50zł), koszt wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł, nie więcej niż – 200zł.

2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 

Do pozwolenia na budowę będzie nam też potrzebna mapa przeznaczona do celów projektowych w skali 1:500. Mapę wykonuje uprawniony geodeta w trzech egzemplarzach. Koszt to kwota od 500-1000 zł. Na mapę czeka się około 4 tygodni i pomoże to w dokładniejszym określeniu kosztów przyszłej budowy (robót ziemnych, długości przyłączy instalacyjnych itp.).

3. Ekspertyza geologiczna 

Ekspertyza wykonywana przez specjalistyczną firmę geotechniczną jest niezbędna, aby określić warunki gruntowo-wodne na działce. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą podjąć decyzję dotyczącą posadowienia budynku np. czy ma to być ława fundamentowa, czy płyta, czy można podpiwniczyć dom. Koszt odwiertów wynosi od 100 do 150 zł/m w zależności od regionu kraju.  Minimum wykonuje się trzy odwierty, zatem koszt trzech odwiertów głębokości ok. 5 m to wydatek rzędu od 1500 zł. W tę cenę wliczone są także koszty dokumentacji geotechnicznej. Aby określić zmiany poziomu wód gruntowych w ciągu roku badania czasami trzeba powtórzyć. Na dokumentację czeka się od tygodnia do dwóch.

4. Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem

Oświadczenia należy złożyć z informacją, czy jest to własność, współwłasność czy  dzierżawa.

5. Cztery egzemplarze Projektu Budowlanego

Projekt Budowlany składa się z dwóch głównych części: projektu architektoniczno – budowlanego i projektu zagospodarowania. Każdy projekt gotowy musi zostać zaadaptowany przez uprawnionego architekta do warunków miejscowych. Do tego mogą być konieczne inne projekty uzupełniające np. Projekt zjazdu (przyłączenia się do drogi) w przypadku gdy opracowanie narzuca dany urząd.
Koszt projektu gotowego zaczyna się od 2 000 zł. Adaptacja to koszt 2500 – 3000 zł. Koszt projektu indywidualnego to kwota ok. 100 zł/m2.

6. Promesy przyłączenia mediów 

Warunki techniczne dostawy mediów (prąd, woda, kanalizacja, ścieki). W przypadku braku możliwości podłączenia należy przedstawić rozwiązania alternatywne: np. projekt szamba w przypadku braku możliwości podpięcia do kanalizacji, ujęcie wody ze studni przy braku możliwości pobierania wody z sieci wodociągowej, przy czym jeśli nie można podłączyć prądu budowa nie będzie możliwa.

Na pozwolenie na budowę trzeba poczekać do 65 dni, uprawomocnienie następuje po 14 dniach. Budowę należy rozpocząć do 3 lat od uzyskania pozwolenia. Ostatnią formalnością niezbędną do rozpoczęcia budowy jest Zgłoszenie Rozpoczęcia Budowy do Nadzoru Budowlanego. W dniu zgłoszenia możemy zacząć prace.